W związku z wnioskami mieszkańców Osiedla Krakowska w Trzebini (spowodowanymi zaśmiecaniem placu zabaw i spożywaniem na jego terenie alkoholu) zwróciłem się do Komisariatu Policji o zwiększenie kontroli w rejonie placów zabaw na terenie Osiedla w sezonie wczesnowiosennym, wiosennym i letnim ze względu na:
 
sytuacje dot. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, szczególnie w rejonie placu zabaw przy ul. Wiśniowej 5 oraz w rejonie placu zabaw przy ul. Głogowej;
 
zaśmiecanie w/w placów zabaw i stwarzanie zagrożenia dla bawiących się w pobliżu dzieci.