Dotyczy: napraw schodów i chodników (Osiedle Krakowska w Trzebini)

Zwracam się z wnioskiem o dokonanie przeglądu schodów i chodników na terenie Osiedla Krakowska w Trzebini i dokonanie bieżących napraw dot. poprawy osuniętych krawężników i wyrównania kostki chodnikowej zarówno na terenie gminnym, jak i wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto zwracam się z prośbą o wyprostowanie znaków drogowych znajdujących się na terenie Osiedla.