Podczas Komisji Budżetu i Finansów w dn. 5 lutego br. radni zapoznali się z informacją dotyczącą oświetlenia w gminie.

W Trzebini znajdziemy 3447 punktów świetlnych, z czego zdecydowana większość jest majątkiem Tauron. Rocznie gmina przeznacza 534 216,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, placów, schodów i chodników.

Za konserwację oświetlenia w Rynku i w rejonie Placu Targowego gmina płaci 2900 zł miesięcznie.

Gmina Trzebinia wnioskuje do Tauronu o sukcesywną wymianę opraw rtęciowych, których jeszcze około 900 szt. występuje na terenie naszego miasta.