W drugiej połowie kwietnia br. na terenie Osiedla Krakowska – w rejonie ulicy Wiśniowej 4 – uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta oraz rady osiedlowej, które miało na celu określenie zakresu potrzeby doświetlenia dojścia do stanowiska kontenerowego w obrębie ulicy Wiśniowej 2.

Potrzebę doświetlenia traktu prowadzącego do kontenerów na śmieci sygnalizują co jakiś czas mieszkańcy Osiedla, poza tym rada osiedla – zauważając problem – widzi konieczność rozpoczęcia planowania tej inwestycji.

Opracowanie wymaganej dokumentacji oraz montaż dwóch lamp solarnych to koszt około 16 tys. zł. Czy uda się znaleźć środki w budżecie gminy? Będę próbował.

Na zdjęciu teren do planowanego oświetlenia: rejon ulicy Wiśniowej 4.