W związku z pytaniami części mieszkańców Osiedla Centrum w Trzebini zwróciłem się do urzędu miasta z zapytaniem o łącznik między ul. Starowiejską a Kościelną w Trzebini. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę naprawy nawierzchni jezdni oraz jej lepszego oświetlenia.