W najbliższych tygodniach zieleń na Osiedlu Krakowska zostanie poddana analizie i część obumarłych lub zasłaniających gałęzi zostanie przycięta. Korekta lub całkowita wycinka drzew jest efektem wizji w terenie z moim udziałem oraz przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska miejskiego urzędu. Na terenach gminnych Osiedla Piaski takowa wizja odbyła się w miesiącach wcześniejszych.

Gałęzie zostaną przycięte zgodnie z zasadami ochrony przyrody, więc nie będzie zagrożenia odnośnie niszczenia drzewostanu na terenie Osiedla. Przypomnę również, że drzewa i gałęzie nie mogą zasłaniać oświetlenia lub przeszkadzać w poruszaniu się po chodnikach i schodach na terenie Osiedla.