W celu uszczelnienia zasad korzystania z punktów selektywnej zbiórki odpadów (tzw. PSZOK), Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie podjął decyzję o doprecyzowaniu zasad korzystania z PSZOK-a. Zmiany wejdą w życie 1 października br.

Mieszkańcy gmin zrzeszonych w Związku, chcący oddać odpady do PSZOK, będą zobowiązani wypełnić oświadczenie i wskazać w nim numer ewidencyjny nieruchomości, w której wytworzono odpady.

– Numer ewidencyjny znajdziemy na zawiadomieniu o stawce opłaty, jakie ostatnio zostały doręczone do wszystkich nieruchomości – informuje ZMGK w Chrzanowie.

– Zmiana regulaminu ma zapobiec podrzucaniu odpadów do punktów w Libiążu i Chrzanowie przez osoby nie będące mieszkańcami naszych gmin – tłumaczą decyzję o doprecyzowaniu zapisów.