Gmina Trzebinia opracowuje dokumentację projektową dla remontu odcinka ul. Ochronkowej – od skrzyżowania z ul. Krakowską do posesji nr 29. Prace mogą rozpocząć się już latem 2021 roku.

Przy okazji powstanie koncepcja nowych miejsc postojowych na działce zlokalizowanej przy łączniku od ul. Ochronkowej do ul. Norwida, a także w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Samorządowego Nr 2.

Projekt przygotowuje Firma Inżynieria – Jerzy Sowa z Trzebini za kwotę 31 980 zł brutto.