Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Żmirka oraz budowa drogi łączącej ul. Ochronkową z ul. K. Żmirka nieco się opóźnia.

Wszystko dlatego, że z powodu odwołań właścicieli działek z tego rejonu dokumentacja sprawy musi zostać na nowo rozpatrzona, ponieważ decyzja Starosty o zgodzie na realizację inwestycji drogowej została uchylona.

Być może w tym roku remont ulicy w ogóle się nie zacznie.

Obwieszczenie z dn. 12 czerwca 2015 r.