Udzielona informacja na interpelację dotyczącą remontu murku przy Placu Targowym: