🟢 Decyzją z 26 lutego br. Starosta Chrzanowski nakazał Wojewodzie Śląskiemu usunięcie odpadów ze składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini 🟢

Blisko 35,5 tys. m3 odpadów ma zostać wywiezionych i przekazanych do instalacji unieszkodliwiania odpadów, w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

Z uzasadnienia decyzji wynika, że obowiązek posprzątania terenu spoczywa na właścicielu lub władającym nieruchomością. A z analiz wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa wynika, że w przypadku braku informacji o wytwórcy odpadów, obowiązek spoczywa na właściwym wojewodzie.

💬 To ważny krok w kierunku likwidacji składowiska opon, które od lat nie tylko straszy, ale jest tykającą bombą ekologiczną. Czy skuteczny, dowiemy się za kilka miesięcy… 💬