W uchwalonym przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” Regulaminie utrzymania czystości i zasad odbioru odpadów pojawił się zapis, że od 1 stycznia 2016 r. „wprowadza się następujące szacunkowe tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych – dla domków letniskowych oraz działek wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tj. 250 l na jeden domek lub działkę na jeden rok„.

regulamin czystosci

Zapis ten pozwala domniemywać, że odpady będą odbierane również od właścicieli działek na terenie funkcjonowania Związku. Byłaby to dobra wiadomość dla działkowiczów, ponieważ obecny odbiór odpadów składowanych np. na działkach na os. Piaski niestety nie jest przeprowadzany na miarę oczekiwań społecznych.

skladowanie-smieciŚmieci składowane na terenie ogródków działkowych w Trzebini

Na przykładzie działek na terenie os. Piaski w Trzebini – śmieci składowane są do kontenera (najczęściej jednak, gdy nie ma podstawionego kontenera, składowanie odpadów wygląda jak na zdjęciu powyżej). Wywóz śmieci z ogródków działkowych w I półroczu 2015 r. kosztowało działkowców 4500 zł. Przed nowym Zarządem trudne zadanie w sprawie usystematyzowania odbioru i składowania śmieci, aby niwelować np. takie widoki jak poniżej…

CAM00692

„Dzikie wysypisko” na terenie ogródków działkowych w Trzebini

Podczas Sesji Rady Miasta w dn. 31 lipca br. zapytałem, jak wyglądać będzie odbieranie śmieci z ogródków rekreacyjnych. Ponadto zapytałem, w jaki sposób działkowcy, którzy zmieniają pokrycie azbestowe dachu, mogą się tego azbestu pozbyć legalnie.