W związku z planowanymi zmianami organizacji ruchu na drodze powiatowej, tj. zniesieniem ograniczeń tonażowych – z mojej inicjatywy oraz mieszkańców – powstała petycja do Zarządu Powiatu Chrzanowskiego dotycząca pozostawienia obowiązujących ograniczeń na DP ul. Słowackiego w Trzebini i podjęcia działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DP ul. Słowackiego w Trzebini.

Prezentuję odpowiedź zarządcy drogi.