Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że prowadzi cykliczne (dwa razy w roku) odchwaszczanie chodników polegające na pryskaniu chodników środkiem chwastobójczym.