Przedszkola samorządowe w Trzebini otwarte najwcześniej od 18 maja.

– Do tego czasu mają zostać przeprowadzone niezbędne przeglądy techniczne w obiektach, placówki zostaną wyposażone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz w indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników – informuje urząd miasta w Trzebini.