Społeczny Opiekun Cmentarza Żydowskiego w Trzebini poinformował mnie o potrzebie pilnych prac porządkowych na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Słowackiego.

Zdaniem wnioskodawcy najważniejsze prace polegają na:

 ustawieniu pięciu przewróconych macew w miejsce ich poprzedniej lokalizacji;

 malowaniu filarów bramy cmentarnej i budynku Ohelu z zewnątrz;

 naprawie ubytków kamiennego ogrodzenia od strony wschodniej;

 uzupełnieniu ubytków betonowego kołnierza na ogrodzeniu cmentarza od strony południowej.

O potrzebie prac informuję w interpelacji Burmistrza oraz Radnych.