Niedawno zakończyła się trwająca kilkanaście miesięcy budowa wiaduktu w ul. Słowackiego w Trzebini.

W związku z brakiem oświetlenia ww. budowli, zwróciłem się z wnioskiem o rozważenie doświetlenia obiektu poprzez montaż kilku słupów wraz z lampami, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców korzystających w godz. wieczornych i nocnych z tej drogi.