Nowy obiekt drogowy w Trzebini już jest gotowy, mimo że formalnie jeszcze nie oddany do użytku.

Wiadukt w ciągu ul. Słowackiego miał być zbudowany w ekspresowym tempie, ale w wyniku różnych zdarzeń jego budowa trwała blisko 20 miesięcy.

Mimo nieoddania wiaduktu do użytku, kierowcy już końcem października br. wybrali tę drogę. Zwłaszcza, że PKP zamknęło już tzw. bajpas w rejonie torów, by kontynuować prace związane z modernizacją linii kolejowej.