Na cmentarzu komunalnym w Trzebini przy ul. Luzara trwają prace związane z budową ścian na pochówki urn. Powstaną 64 miejsca na urny.

W związku z powyższym Rada Miasta wraz z kierownictwem Urzędu ustaliła wysokość opłat ponoszonych za wykup miejsca w niszy urnowej oraz za dochowanie urn w nowowybudowanej ścianie na pochówki urn powstałej na terenie cmentarza.

  • Opłata za miejsce w niszy runowej: 1000,00 zł netto
  • Opłata za dochowanie urny w istniejącej niszy: 200,00 zł netto
  • Stawki nie obejmują podatku VAT, który będzie naliczany w ustawowej wysokości do kwoty netto

cmentarz-komunalny_1

cmentarz-komunalny_2

cmentarz-komunalny_3