Zwróciłem się z wnioskiem o dokonanie przeglądu schodów i chodników na terenie Osiedla Krakowska w Trzebini i dokonanie bieżących napraw dot. poprawy osuniętych krawężników i wyrównania kostki chodnikowej.

Ponadto skierowałem prośbę o wyprostowanie znaków drogowych znajdujących się na terenie Osiedla.