W związku z interwencją mieszkańca, zwracam się z prośbą o rozwiązanie następujących problemów zgłaszanych przez mieszkańca:

  • Wniosek o wyczyszczenie kratek odpływowych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki „ślepej”;
  • Wniosek o sukcesywne sprzątanie poboczy oraz otoczenia tzw. Małego Rynku oraz wniosek o rozważenie postawienia dodatkowego kosza na śmieci;
  • Wniosek o zobowiązanie właściciela dz. 690/8 obr. Trzebinia i dz. 691/6 obr. Trzebinia o wykoszenie działek i posprzątanie terenu;
  • Wniosek o zobowiązanie właściciela posesji ul. Kościuszki 12 (dz. 688/11 obr. Trzebinia) o przycięcie gałęzi drzew;
  • Wniosek do zarządcy drogi (dz. 688/69 obr. Trzebinia) o uporządkowanie poboczy ze względu na ograniczanie widoczności przez roślinność.

W związku z troską o estetykę w mieście, podczas Sesji Rady Miasta we wrześniu, zawnioskowałem o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie czystości w mieście!