Przedsiębiorcy, którzy dzierżawią, wynajmują lub użytkują nieruchomości gminne, będą mogli liczyć na odstąpienie w całości lub części od dochodzenia należności pieniężnych przez Gminę.

Rada Miasta w trybie zdalnym w czwartkowe popołudnie podjęła uchwałę, której skutkiem będzie możliwość udzielenia pomocy naszym przedsiębiorcom. Z lokali gminnych korzysta ponad 100 podmiotów.

🔶 Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z oferowanej przez gminę pomocy, będą musieli wykazać pogorszenie płynności finansowej w związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, wywołanej przez COVID-19.

🔶 Warunkiem do otrzymania pomocy jest też brak zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych oraz podatkowych wobec gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, a także gwarancja utrzymania miejsc pracy.

🔶 Pomoc oferowana jest wyłącznie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 14 marca br.