Rada Osiedla Wodna w Trzebini – w imieniu mieszkańców Osiedla – wnioskuje do zarządcy drogi o wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Dołki z ul. 1 Maja.