Mieszkańcy Osiedla Centrum w Trzebini sygnalizują mi problem przekraczania dozwolonej prędkości na drodze powiatowej – ul. Spokojnej.

Interwencjami w zakresie łamania przepisów ruchu drogowego zajmuje się Wydział Ruchu Drogowej Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, który poprosiłem o częstsze patrole.