Na ul. Słowackiego pozostaną obecnie obowiązujące ograniczenia prędkości i tonażu.

💬 Dopóki ul. Słowackiego nie wymaga remontu ani przebudowy, nie będą podejmowane żadne inwestycje zmieniające nośność jezdni. To wynik kompromisu między władzami powiatu chrzanowskiego, gminy oraz mieszkańców Osiedla Piaski – ustaliliśmy z myślą o mieszkańcach.

Petycja, którą w imieniu mieszkańców w sierpniu br. złożyłem, zawierała argumenty, które zyskały przychylność u władz samorządowych.

🔵 W tym miejscu dziękuję zaangażowanym mieszkańcom, samorządowcom i urzędnikom za pomoc 🔵