Wodociągi Chrzanowskie informują, że od 1 czerwca br. nie będzie można wnosić bezprowizyjnych opłat gotówkowych z tytułu zapłaty za dostawę wody i odbiór ścieków w punktach kasowych Poczty Polskiej S.A..

Od czerwca br. opłaty te mogą być realizowane w placówkach Poczty Polskiej S.A. – podobnie jak w punktach kasowych wszystkich placówek bankowych –  z naliczeniem kosztów prowizji za wpłaty.