W ramach dobrej współpracy Rady Osiedla Piaski w Trzebini z urzędem miasta, na mocy zawartej umowy między Gminą Trzebinia a Tauron Dystrybucja SA, w kwietniu br. zamontowano dodatkową lampę w rejonie wyjazdu z ul. Szewskiej. Tę lokalizację wskazano jako najpilniejszą.

Wśród kolejnych wniosków znalazł się również ten dotyczący wyjazdu z ul. Słowackiego bocznej w rejonie cmentarza żydowskiego.