W czwartek 19 grudnia 2019 roku Rada Miasta uchwaliła budżet na 2020 rok, w którym znalazły się zadania inwestycyjne na terenie Osiedla Piaski w Trzebini.

🔷 Budowa ulicy Szewskiej w Trzebini
🔷 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przy ul. Ochronkowej (ogrodzenie, plac zabaw)
🔷 Projekt techniczny boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kościuszki

W budżecie znalazły się również środki m.in. na utrzymanie zieleni i czystości w mieście, remonty bieżące w mieszkaniowym zasobie gminy, dopłaty do ekologicznych źródeł grzewczych.