Przy ul. Kościuszki 50 w Trzebini znajduje się Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości (TIP), który może stać się miejscem rozwoju i lokalizacji nowych firm z naszego miasta. Budynkiem zarządza Miejski Zarząd Nieruchomości.

W TIP-ie aktualnie znajduje się pomieszczenie socjalne, pomieszczenie zajmowane przez służbę medyczną, a także kilka lokali wynajętych jest przez lokalnych przedsiębiorców (m.in. drukarnię).

Zasady najmu lokali w TIP-ie

Zdaniem radnych należy postawić większy nacisk na promowanie inwestycji i przedsiębiorczości w naszym mieście. Oprócz materiałów promocyjnych dystrybuowanych przy okazji targów turystycznych itp. należy pomyśleć o banerach przy autostradzie, filmach promocyjnych i marketingowych zabiegach oraz udziale w targach inwestycyjnych.

Przypomnę, że celem stworzenia dobrego klimatu dla przedsiębiorczości w gminie podejmowane są działania, np. rozwijanie sieci dróg w rejonie stref aktywności, uzbrajanie terenów, promocja w sieci.

O aktualnej ofercie inwestycyjnej Gminy