Staraniem Gminy Trzebinia wybudowano drogi dojazdowe w rejonie ul. Słonecznej i ul. Tęczowej na Osiedlu Centrum. Zgodnie z opracowanym przed laty projektem organizacji ruchu, po zakończeniu prac, wprowadzono między innymi strefę zamieszkania, oznaczając ją odpowiednimi znakami.

– Strefa zamieszkania daje pierwszeństwo pieszemu, zabrania parkowania przy posesji, a obliguje kierowcę do maksymalnej prędkości 20 km/h – przypominają urzędnicy wraz z Policją, przekonując że wprowadzona propozycja organizacji ruchu nie była wcześniej kwestionowana.

Mieszkańcom faktycznie zależy na ograniczeniu prędkości. Ale nie poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania, ale montaż progów zwalniających. Tych jednak nie będzie, bo – jak twierdzi Urząd Miasta – zrezygnowano z ich montażu z wyjątkiem dróg dojazdowych do przedszkoli i szkół.

Przypomnę, że podobną strefę zamieszkania wprowadzono kilka lat temu na fragmencie ulicy Norwida na Osiedlu Piaski. Do tej pory zdarzają się jednak przypadki parkowania wzdłuż posesji lub przekraczania prędkości. Jednakże większych zastrzeżeń mieszkańcy nie zgłaszają.