Zgodnie z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych – z terenu gmin: Trzebinia, Libiąż, Chrzanów – od stycznia br. konsorcjum firm AVR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. z Krakowa wykonuje zadania w tym zakresie.

Początki współpracy nie były zbyt pomyślne i dostarczyły mieszkańcom tych gmin wiele perturbacji, za co przepraszamy. Opóźnienia w dostarczaniu pojemników, harmonogramów i w odbiorze odpadów wywołane były nieporozumieniami pomiędzy nowym a dotychczasowymi operatorami w gminach Libiąż i Trzebinia – informowano na stronie internetowej Związku Komunalnego, przepraszając za niedogodności.

Minął miesiąc, a mieszkańcy nadal negatywnie oceniają pracę nowej firmy. Narzekają na nieterminowy odbiór odpadów, wnioskują o aktualizację harmonogramów w zakresie zbiórki odpadów segregowanych, krytykują nieposprzątane stanowiska na śmieci. W ich imieniu na styczniowej Sesji Rady Miasta wypowiedzieli się radni oraz przewodniczący rad osiedlowych i sołtysi, którzy wyrazili nadzieję na poprawę zasad odbioru odpadów. Apelowali o brak pomyłek w harmonogramach odpadów i sukcesywne opróżnianie stanowisk.

Mam również i ja nadzieję, że niedogodności znikną, a firma stanie na wysokości zadania! Powtórzę swoje słowa ze styczniowej Sesji: „Traktujmy ludzi fair chociażby ze względu na to, jakie koszty ponosimy za śmieci!”.