Mieszkańcy urokliwej Doliny Rybnej i ulic przyległych apelują o podjęcie działań zmierzających do poprawy nawierzchni, a szczególnie zasypania ubytków na odcinku traktu ul. Rybnej od ul. Spokojnej w kierunku ul. św. Stanisława w Trzebini.
 
W imieniu mieszkańców zwróciłem się z wnioskiem do urzędu miasta. – Zjazd z ul. Spokojnej w kierunku ul. Rybnej od wielu lat jest jednym z najczęściej uczęszczanym łącznikiem do centrum miasta, a także stanowi fragment ścieżki rowerowo-pieszej w ramach m.in. czerwonego szlaku rowerowego – argumentuję w piśmie do magistratu.
 
Ponadto przy wjeździe od ul. Spokojnej na poboczu ścieżki (dz. 21/1 obr. Trzebinia) znajdują się sukcesywnie przynoszone elementy gruzu i gałęzi, robiąc z poboczy kolejne „dzikie wysypiska”.
 
– Konieczność wyrównania nawierzchni traktu choćby destruktem wydaje się zasadne nie tylko ze względu ma zbliżający się sezon wiosenny (częstsze korzystanie ze ścieżki rowerowo-pieszej), ale fakt niezaplanowania w budżecie gminy na kolejne lata remontu nawierzchni – podniosłem w pisemnym wniosku do urzędu.