W związku z potrzebami mieszkańców w zakresie kolejnych stanowisk garażowych na terenie Osiedla Krakowska w Trzebini zwróciłem się z wnioskiem o przeanalizowanie własności gruntów i lokalizacji na terenie ww. osiedla, które można byłoby w przyszłości przeznaczyć pod posadowienie kolejnych garaży.

W imieniu mieszkańców poprosiłem o przeanalizowanie możliwości przeznaczenia części działki 191/390 obręb Trzebinia (w rejonie HABAMED) oraz części działki 191/392 obręb Trzebinia (w rejonie stanowiska kontenerowego przy ul. Głogowej). Poprosiłem również o wskazanie innych lokalizacji w obrębie Osiedla Krakowska lub jego okolicy, które spełniałyby warunki pod dzierżawę lub wykup na rzecz nowych stanowisk garażowych.