Na obszarze gminy Trzebinia obowiązują obecnie 34 plany miejscowe, a łączna powierzchni terenów pokrytych planami wynosi 1047,07 ha, co stanowi niecałe 10% powierzchni całej gminy. Większość obowiązujących planów obejmuje stosunkowo małe tereny, tylko cztery obejmują powierzchnię powyżej 100 ha.

Na pozostałym obszarze gminy określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są najskuteczniejszym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego w obszarze gminy, dającym gwarancję realizacji celowej polityki przestrzennej.

Na stronie UM Trzebinia możemy odnaleźć zarówno ustalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak i inne dokumenty w tym zakresie. Zachęcam również do obejrzenia gminnego Geoportalu.