W rejonie ZSE-Ch w Trzebini warto naprawić ławkę. Z wnioskiem zwróciłem się do Urzędu Miasta w Trzebini.