Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie zapewnił pisemnie trzebiński Urząd, że słup oświetleniowy przy ul. Wiśniowej bl. 4 został zakwalifikowany do wymiany lub pionowania, a prace z tym związane zostaną wykonane do końca 2016 r.

Przypomnę, że o potrzebie wypionowania tego słupa interweniowałem już w lipcu ub. roku, a początkiem tego roku po raz kolejny przypomniałem o naglącej potrzebie wymiany słupa.