Zarząd Obiektów Powiatowych w Chrzanowie (ZOP) przedstawił wstępny plan prac modernizacyjnych w halach sportowych będących we władaniu Powiatu Chrzanowskiego.

W 2020 roku ZOP planuje przeprowadzić następujące prace:

  • modernizacja oświetlenia w hali przy ZSE-Ch w Trzebini,
  • usunięcie drewnianych elementów oraz naprawę elewacji hali przy ZSE-Ch w Trzebini,
  • uszczelnienie przeszkleń w celu likwidacji przecieków w hali przy ZSTU w Trzebini,
  • modernizacja ogrzewania hali sportowej przy I LO w Chrzanowie,
  • nieprzewidziane zadania bieżące i interwencyjne.

Fundusz remontowy wynosi 180 tysięcy złotych.