Zdecydowałem się dołączyć do Klubu Radnych ,,Dialog i Porozumienie”. Jako radni chcemy mieć możliwość działania poprzez zgłaszanie ciekawych inicjatyw w formie projektów uchwał, nie tylko w interesie młodych mieszkańców gminy. W naszym regulaminie jest zawarty zapis o braku dyscypliny głosowania. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie, a zawiązaliśmy się celem aktywnej współpracy. Założycielami klubu są radni różnych opcji, a klub jest miejscem otwartych dyskusji nad rozwojem naszej gminy.

Akt założycielski Klubu Radnych ,,Dialog i Porozumienie”

Korzystając z możliwości jaką daje nam Statut Gminy Trzebinia w swym paragrafie 36 powołujemy niniejszym aktem komitet założycielski Klubu Radnych pod nazwą ,,Dialog i Porozumienie”. Komitet założycielski Klubu Radnych ,,Dialog i Porozumienie” jest powołany przez niżej podpisanych na dokumencie Radnych Rady Miasta Trzebinia.

Najważniejszym powodem powstania Klubu jest dobra, wspólna praca wszystkich jego członków na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy ponad podziałami wynikającymi z różnic w ugrupowaniach z których zostaliśmy wybrani, wieku jego założycieli czy ich dotychczasowego doświadczenia w pracy samorządowej. Jest nią również nasza chęć wspólnego nieskażonego zaszłościami działania dla dobra publicznego i wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Jako Klub radnych pragniemy na zasadach partnerskich przez powołanego przez nas przedstawiciela wydawać opinie, występować z projektami uchwał oraz prowadził prace informacyjne i konsultacyjne w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej. Jesteśmy również otwarci na współpracę zarówno z pozostałymi radnymi, magistratem, jednostkami samorządu, organizacjami społecznymi jak i mieszkańcami naszej gminy. Członkowie Komitetu Założycielskiego Klubu Radnych ,,Dialog i Porozumienie” zobowiązują się w swej pracy radnego na rzecz Gminy przestrzegać zasad etyki i kultury osobistej.

Członkowie naszego klubu: Maciej Kozub – przewodniczący, Wojciech Hajduk, Tomasz Piszczek, Marek Harwes, Paweł Jasic, Tomasz Lizończyk, Mariusz Brzózka i Tomasz Kobierecki