Sesje RM - lista wpisów

Refleksje posesyjne IX/2015

W czwartek 25 czerwca odbyła się IX sesja samorządu trzebińskiego

Wykonanie budżetu Gminy Trzebinia za 2014 rok zatwierdzone!

Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi absolutorium

Głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza

Podczas sesji 25 czerwca radni zagłosują za udzieleniem absolutorium

Badania profilaktyczne dla mieszkańców!

Badania profilaktyczne w ramach projektu "Bliżej do specjalisty - białe soboty"

Sesje Rady Miasta nie pojawią się na urzędowej stronie

Komisje Rady negatywnie zaopiniowały wniosek o publikację nagrań z sesji

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru gminy lub jej części

Refleksje posesyjne VIII/2015

W piątek 29 maja odbyła się VIII sesja samorządu

Chcą poszerzyć obszar eksploatacji piasku w Sierszy do 128 ha.

Powiększenie terenów eksploatacyjnych w Sierszy

Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach

Sprawozdania przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach

Refleksje posesyjne VII/2015

W piątek 24 kwietnia odbyła się VII sesja samorządu