Interwencje - lista wpisów

Powstanie mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać miejsca niepożądanych zachowań

Remont boiska nie ujęty w planie budżetowym

Boisko przy naszej "trójce" wymaga remontu...!

W poniedziałek zadecydowano o podwyżce wody

Od lutego 2016 r. wzrosną opłaty za wodę i ścieki, czy muszą?

Pora zmienić zasady stypendiów sportowych

Burmistrz proponuje zmiany zasad przyznawania stypendiów

Na dokument o opiece nad zabytkami poczekamy

Dopiero z oszczędności można przystąpić do tworzenia programu

Budżetowe projekty uchwał na 2016 r. do zapoznania się!

Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. - do zapoznania się

Podatki od nieruchomości pójdą w górę?

Kilkugroszowe podwyżki? Czy trzebinian na to stać!?

Działania w kierunku nowego pomnika przyrody w gminie

Inicjatywa radnego dotycząca ochrony przyrody w mieście

Wokół placu zabaw już nie będzie minitoru

Z terenów przy placu zniknęły nieużywane elementy mini-toru

Problem dokarmiania zwierząt na os. Krakowska

Można dokarmiać tylko w miejscach wyznaczonych!