Realizując zapisy umowy między Gminą Trzebinia a TAURON Dystrybucja, umożliwiające montaż dodatkowych lamp ulicznych na istniejących słupach na terenie gminy, udało się doprowadzić do montażu lampy w rejonie ul. Norwida.

Dzięki lampie bezpośredni wyjazd z łącznika od ul. Ochronkowej został niedawno doświetlony.

W przyszłości będę zabiegać o dodatkowe lampy w rejonie ul. Szewskiej i Słowackiego w Trzebini.