Aktualności - lista wpisów

Oferta kulturalno-wypoczynkowa w ferie zimowe

Przed nami ferie zimowe, które wiążą się z zimowym wypoczynkiem dla wielu dzieci i młodzieży, także dla nauczycieli i rodziców

O zakończeniu okupacji hitlerowskiej w Trzebini…

Prelekcja i wystawa historyczna nt. zakończenia okupacji hitlerowskiej w Trzebini

Stan bezpieczeństwa w Trzebini oraz ochrona przeciwpożarowa w gminie

Stan bezpieczeństwa w Trzebini oraz ochrona przeciwpożarowa w gminie stały się tematem jednej z posiedzeń komisji

Składowiska odpadów

Posiedzenie Komisji Prawa i Ochrony Środowiska skoncentrowało się we wtorek 20 stycznia 2015 r. wokół tematu miejskich składowisk odpadów

Analiza zieleni miejskiej na os. Krakowska w Trzebini

Pismo o analizę zieleni miejskiej na os. Krakowska

Ścieżka rowerowa od ul. Słowackiego w Trzebini

Ścieżka rowerowa od ul. Słowackiego w Trzebini wymaga utwardzenia

Hala sportowa dla młodzieży z os. Krakowska?

Młodzież z os. Krakowska w Trzebini chce bezpłatnie korzystać z hali sportowej

Moja praca w komisjach, ale także w innych zespołach i związkach

Kadencja radnych wiąże się z powołaniem Komisji Rady Miasta

Prośba o przeniesienie niewykorzystanych przez Policję środków na budowę komisariatu

Prośba o przeniesienie niewykorzystanych przez Policję środków na budowę komisariatu wywołała wielkie zaskoczenie wśród radnych

Podsumowanie tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” w Trzebini

Podsumowanie edycji projektu "Szlachetna Paczka"