Przy schodach i chodniku łączącym ul. Starowiejską z ul. Młoszowską (Osiedle Centrum w Trzebini) staraniem Gminy Trzebinia zamontowano dwie lampy, których zadaniem będzie oświetlenie wspomnianego traktu pieszego.

O realizację inwestycji zabiegałem w ostatnich latach u władz samorządowych Gminy. Dzięki współpracy z Radą Osiedla Centrum zadanie udaje się zrealizować.