Końcem 2015 r. Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwaliła Strategię Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2023. Dokument został opracowany w wyniku prac prowadzonych przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego oraz ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, przy ścisłej współpracy z samorządami gmin oraz partnerami społecznymi i prywatnymi.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2023 proponuje zadania i projekty, które stanowią wyzwania dla całej społeczności powiatu – władz samorządowych, instytucji publicznych, partnerów prywatnych i pozarządowych, mieszkańców, a także partnerów zewnętrznych.

W 2023 roku powiat chrzanowski tworzy spójny społecznie i gospodarczo obszar funkcjonalny, w ramach którego skutecznie wykorzystywane są przewagi konkurencyjne oraz rozwiązywane główne problemy rozwojowe – w porozumieniu wszystkich partnerów samorządowych i z zaangażowaniem partnerów gospodarczych oraz społecznych – taką wizję powiatu przedstawia uchwalona w grudniu Strategia Rozwoju.

strategie

Warto zapoznać się ze Strategią Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego, ponieważ musimy wiedzieć, nad jakimi zadaniami pracują urzędnicy, burmistrzowie i radni. Przeczytaj nową Strategię Powiatu!