Już nie tylko interwencje związane z paleniem śmieci lub węglem złej jakości, ale i inne eko-problemy można zgłaszać za pomocą mobilnej lub internetowej aplikacji ekomalopolska.pl.

Sezon grzewczy już się rozpoczął, a wraz z nim rozpoczął się problem niskiej emisji. Szczególnie w rejonie domów jednorodzinnych problem się nasila, dlatego apelujemy o niespalanie śmieci w piecach w domach, cykliczne przeglądy kominów, a w miarę możliwości finansowych – rozważenie wymiany emisyjnego pieca na ekologiczne źródło ogrzewania.

🟢 Od 2 stycznia 2021 roku w dalszym ciągu będzie można ubiegać się o dotację z budżetu Gminy Trzebinia na wymianę pieców, maksymalnie do 5 tysięcy złotych w przypadku wyboru instalacji gazowej. Po raz pierwszy nie będą udzielane dotacje na wymianę pieców na piece węglowe nowej generacji. To konsekwencja nowego Programu Ochrony Powietrza, uchwalonego we wrześniu przez władze Województwa Małopolskiego.

🟢 Na terenie gminy zinwentaryzowano pod kątem źródeł ogrzewania ok. 80% nieruchomości, ale dokument jest na bieżąco aktualizowany.

🟢 Na terenie gminy do wymiany zostało około 2200 pieców lub kotłów węglowych niskoemisyjnych, w tym: 1356 szt. w sołectwach, w mieście 860 szt. W budynkach wielorodzinnych będących w zarządzie gminy jest użytkowanych blisko 170 szt. bezklasowych urządzeń na paliwo stałe.

🟢 W ramach trzebińskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zlikwidowano łącznie około 1200 palenisk.

🟢 Veolia Południe sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę sieci cieplnych w centrum Trzebini oraz w rejonie Elektrowni Siersza i osiedla Energetyków. Spółka ogłosiła już przetarg na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Veolia Południe sp. z o.o. już w 2019 roku deklarowała, że w związku z przygotowaniem do realizacji projektu, przy jego aktualnych założeniach, będzie możliwość podłączenia do sieci m.in. budynków gminnych położonych przy ul. Pułaskiego 3, 5, 7, 9.

Dodatkowo na ten moment istnieje możliwość techniczna podpięcia do sieci ciepłowniczej także budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 43 oraz kamienicy stojącej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2 i 4.