Pan Grzegorz Żuradzki

Pełniący Funkcję Burmistrza Trzebini

 

Dotyczy: utrzymania szlaków rowerowych na terenie Gminy Trzebinia

 

W Gminie Trzebinia nie brakuje atrakcyjnych ścieżek rowerowych, z których chętnie korzystają miejscowi i ponadlokalni pasjonaci rowerów i pieszych wycieczek. Można śmiało stwierdzić, że rośnie grupa zwolenników rekreacyjnej jazdy na rowerze, co można zaobserwować również przy ilości zgłoszeń na tego typu imprezy w naszej okolicy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie szlaki turystyczne mają swoich zarządców, których obowiązkiem jest dbanie o ich stan. Chciałbym zapytać, kto w przypadku szlaków przebiegających przez teren miasta i gminy Trzebinia odpowiada za większość szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych?

 

Tymczasem jakie są nasze szlaki rowerowe? Choć oznaczone, to często zaśmiecone, bez wystarczającej infrastruktury, tj. koszy na śmieci, ławostołów lub stacji do samodzielnej naprawy jednośladu…

 

Szansą dla polepszenia ich jakości byłoby aplikowanie o środki zewnętrzne. Dzięki dofinansowaniu ze strony urzędów marszałkowskich województwa może udałoby się usystematyzować i odnowić oznakowanie szlaku na całej jego długości i wyposażenie w ciekawą małą architekturę.

 

Chciałbym również zapytać: jak wyglądają starania władz w kwestii pozyskiwania zewnętrznych funduszy na bieżące utrzymanie i odnowę szlaków rowerowych?