SANEPID i RDOŚ w Krakowie pozytywnie o planowanej galwanizerni przy ulicy Korczaka, ale z pewnymi zastrzeżeniami…

 Hala musi zostać wyposażona w chemoodporną posadzkę oraz ściany pokryte warstwą chemoodporną do wysokości 1,5 m

 Odpady niebezpieczne będą gromadzone w magazynie ze szczelną betonową nawierzchnią

 Należy zastosować układ filtracyjny przed skierowaniem powietrza z hali do emitora

 Wszystkie procesy technologiczne będą wykonywane wewnątrz hali galwanizerni

 RDOŚ w Krakowie stwierdza jednocześnie brak konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym udział społeczeństwa zakończył się na etapie składania uwag i wniosków.

– Wyrażam nadzieję, że wszystkie uwagi i sugestie mieszkańców oraz Rady Osiedla Piaski zostały przez inwestorów uwzględnione, a odpowiednie instytucje zapoznały się wnikliwie z ich prawdziwością. Czekamy na decyzję środowiskową podpisaną przez Burmistrza Trzebini, która powinna zawierać wszystkie zalecenia Sanepidu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Następnie przed inwestorami uzyskiwanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia budynku, roboty budowlane i zgodę na magazynowanie odpadów (wszystkie decyzje do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie). Mam nadzieję, że nawet po uzyskaniu zgody na działalność, galwanizernia nie będzie negatywnie wpływać na zdrowie i otoczenie Mieszkańców. Pozytywnym jest to, że wiele wniosków Mieszkańców zostało uwzględnionych, choć zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich cieszy pozytywna opinia z Krakowa.

Więcej: https://osiedlepiaski.pl/instytucje-daja-zielone-swiatlo-galwanizerni/