Droga krajowa nr 79
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tel. 12 285 51 95

Droga wojewódzka nr 791
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w oddział w Zabierzowie, wykonawca: Pavimental Polska Sp. z o.o. Trzebinia tel. 799 010 105

Drogi powiatowe
AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081, email: akcja.zima@avrgrupa.pl

Drogi gminne
Miasto Trzebinia oraz sołectwa: Myślachowice, Płoki Czyżówka, Psary, Karniowice, Dulowa, Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin
AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081, email: akcja.zima@avrgrupa.pl
Sołectwo Lgota – Paweł Pajestka tel. 504 208 162