Zwróciłem się do urzędu miasta o podjęcie działań w kierunku przycięcia gałęzi wzdłuż chodników przy ulicy Ochronkowej ze względu na ograniczoną widoczność.