Po wielu wnioskach i interwencjach rady osiedla, moich i działkowców rozpoczęła się przycinka gałęzi drzew przy Domu Działkowca przy ul. Kilińskiego.